784 001 394
mieszkania@vincent2.pl

biuro sprzedaży:
Olsztyn ul. Bukowskiego
(przy placu budowy)

 

Gwarant i wykonawca inwestycji:


Numer

Num.

Kondygnacja

Kon.

Metraż

Metr.

Ilość pokoi

Pok.

Rzut mieszkania

PDF

Dostępność
001 0 72,67m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
002 0 56,97m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
003 0 44,76m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
004 0 65,57m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
005 1 72,67m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
006 1 56,97m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
007 1 44,76m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
008 1 77,94m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
009 2 72,67m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
010 2 56,97m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
011 2 44,76m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
012 2 77,94m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
013 3 72,67m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
014 3 56,97m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
015 3 44,76m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
016 3 77,94m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
017 4 72,67m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
018 4 56,97m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
019 4 44,76m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
020 4 77,94m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
021 5 72,67m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
022 5 56,97m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
023 5 44,76m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
024 5 77,94m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
025 0 54,09m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
026 0 32,16m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
027 0 49,99m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
028 0 74,24m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
029 0 36,17m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
030 1 54,09m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
031 1 32,16m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
032 1 67,26m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
033 1 68,80m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
034 1 36,17m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
035 2 54,09m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
036 2 32,16m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
037 2 67,26m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
038 2 68,80m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
039 2 36,17m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
040 3 54,09m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
041 3 32,16m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
042 3 67,26m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
043 3 68,80m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
044 3 36,17m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
045 4 54,09m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
046 4 32,16m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
047 4 67,26m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
048 4 68,80m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
049 4 36,17m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
050 5 54,09m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
051 5 32,16m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
052 5 54,09m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
053 5 66,89m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
054 0 63,93m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
055 0 44,76m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
056 0 47,31m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
057 0 71,17m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
058 0 31,40m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
059 0 45,43m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
060 1 63,93m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
061 1 44,76m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
062 1 47,31m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
063 1 71,17m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
064 1 44,77m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
065 1 45,43m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
066 2 63,93m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
067 2 44,76m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
068 2 47,31m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
069 2 71,17m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
070 2 44,77m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
071 2 45,43m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
072 3 63,93m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
073 3 44,76m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
074 3 47,31m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
075 3 71,17m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
076 3 44,77m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
077 3 45,43m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
078 4 63,93m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
079 4 44,76m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
080 4 47,31m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
081 4 71,17m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
082 4 44,77m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
083 4 45,43m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
084 5 63,93m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
085 5 44,76m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
086 5 47,31m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
087 5 71,17m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
088 5 44,77m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
089 5 45,43m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
090 6 63,93m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
091 6 44,76m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
092 6 47,31m2
m2
2 POKOJE + KUCHNIA
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
093 6 71,17m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
094 6 44,77m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
095 6 45,43m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
096 0 45,07m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
097 0 67,18m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Zarezerwowane
098 0 43,94m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
099 0 44,09m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
100 1 58,50m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
101 1 67,18m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
102 1 43,94m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
103 1 44,09m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
104 2 58,50m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
105 2 67,18m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
106 2 43,94m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
107 2 44,09m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
108 3 58,50m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
109 3 67,18m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
110 3 43,94m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
111 3 44,09m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
112 4 58,50m2
m2
3 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
113 4 67,18m2
m2
4 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
114 4 43,94m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane
115 4 44,09m2
m2
2 POKOJE + ANEKS KUCHENNY
Wariant 1:
Wariant 2:
Sprzedane

INWESTYCJA W LICZBACH

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

Biuro sprzedaży: ul. Bukowskiego (przy placu budowy)
Godziny otwarcia:
pn – pt: 1000 – 1700
sb: 900 – 1300

t: 784 001 394
e: mieszkania@vincent2.pl
f: https://www.facebook.com/Vincent2Olsztyn